Struktura Organizacyjna Instytutu Informatyki                                                                                                                                                                                                                        

Polański Andrzej                 Prof. dr hab. inż.    -   Dyrektor Instytutu

Deorowicz Sebastian           Prof. dr hab. inż.    -   Z-ca dyrektora ds. Nauki

Krzysztof Tokarz                 Dr  inż.                   -   Z-ca dyrektora ds. Dydaktyki

 

 

Zakład Teorii Informatyki

 

                  1.        

Dariusz Mrozek                       

Dr hab. inż. –  kierownik  zakładu

 

                  2.        

Augustyn Dariusz                          

Dr inż.         -  st. wykładowca

 

                  3.        

Bach Małgorzata                            

Dr inż.         -  adiunkt

 

                  4.        

Bajerski Piotr                                 

Dr inż.         -  adiunkt

 

                  5.        

Benecki Paweł

Mgr inż.       - doktorant

 

                  6.        

Brzeski Robert                               

Dr inż.         -  adiunkt

 

                  7.        

Drewniak Marek

Mgr inż.      -  doktorant

 

                  8.        

Duszeńko Adam                            

Dr inż.         -  adiunkt

 

                  9.        

Frączek Jacek                                

Dr inż.         -  adiunkt

 

                10.      

Gorawski Marcin                           

Dr hab. inż. prof. Pol. Śl.

 

                11.      

Gorawska Anna

Mgr inż.       -  doktorant

 

                12.      

Harężlak Katarzyna                       

Dr inż.          -  adiunkt

 

                13.      

Huget Dorota

Mgr              -  prac. adm.

 

                14.      

Kasprowski Paweł                         

Dr inż.          -  adiunkt

 

                15.      

Kostrzewa Daniel

Dr inż.          -  asystent

 

                16.      

Kotowski Krzysztof

Mgr inż.       -  doktorant

 

                17.      

Kozielski Stanisław

Prof. dr hab. inż.

 

                18.      

Kłapciński Artur

Mgr inż. -       doktorant

 

                19.      

Małysiak-Mrozek Bożena             

Dr inż.          -  adiunkt

 

                20.      

Momot Alina                                 

Dr inż.          -  adiunkt

 

                21.      

Mrozek Dariusz                             

Dr hab. inż.  - adiunkt z hab.

 

                22.      

Pasterak Krzysztof

Mgr inż.       -  doktorant   

 

                23.      

Płuciennik Ewa                       

Dr inż.          -  adiunkt

 

                24.      

Pietraszuk Jacek                            

Mgr inż.       -  prac inż. techn.

 

                25.      

Powała Grzegorz

Mgr inż.       -  doktorant

 

                26.      

Respondek Jerzy                            

Dr hab. inż.  -  adiunkt z hab.

 

                27.      

Stąpor Katarzyna                            

Prof. dr hab. inż.

                28.      

Tutajewicz Robert                         

Dr inż.           -  adiunkt

 

                29.      

Werner Aleksandra                        

Dr inż.           -  adiunkt

 

                30.      

Wyciślik Łukasz                          

Dr inż.           -  adiunkt

 

                31.      

Zghidi Hafedh                              

Dr inż.           -  st. wykładowca

 

 

Zakład  Grafiki Wizji i Symulacji Komputerowej

 

                     1.           

Polański Andrzej                            

Prof. dr hab. inż.  -    kierownik zakładu

 

                     2.           

Al.-yaseri Murthadha Nadhem

Mgr inż.        - doktorant

 

                     3.           

Foszner Paweł

Dr inż.           -  adiunkt  

 

                     4.           

Josiński Henryk                           

Dr inż.            -  adiunkt

 

                     5.           

Lach Ewa                                   

Dr                   -  adiunkt

 

                     6.           

Łabaj Wojciech

Mgr inż.         - doktorant

 

                     7.           

Krasnokucki Daniel

Mgr inż.         - doktorant

 

                     8.           

Michalczuk Agnieszka

Mgr inż.         - doktorant

 

                     9.           

Pawlyta Magdalena

Mgr inż.         - doktorant

 

                 10.           

Paszkuta Marcin

Mgr inż.         - doktorant

 

                 11.           

Pęszor Damian

Mgr inż.         - doktorant

 

                 12.           

Skurowski Przemysław

Dr inż.            -  adiunkt

 

                 13.           

Staniszewski Michał

Dr inż.            -  adiunkt

 

                 14.           

Szczęsna Agnieszka

Dr inż.            -  adiunkt

 

                 15.           

Świtoński Adam

Dr hab. inż.    -  adiunkt z hab.

 

                 16.           

Wereszczyński Kamil

Mgr inż.         -  doktorant

 

                 17.           

Wojciechowski Konrad      

Prof. dr hab. inż.

 

 

Zakład Sieci i Systemów Komputerowych

 

                     1.           

Chydziński Andrzej                  

Prof. dr hab. inż.  –  kierownik zakładu

 

                     2.           

Adamczyk Błażej                      

Dr inż.           -  adiunkt     

 

                     3.           

Barczyk Marek

Mgr inż.        -  doktorant

 

                     4.           

Biernacki Arkadiusz                 

Dr inż.           -  adiunkt

 

                     5.           

Czachórski Tadeusz                  

Prof. dr hab. inż.

 

                     6.           

Glos Adam                    

Mgr inż.         -  adiunkt

 

                     7.           

Głuch Krzysztof                       

Mgr                -  prac. inż. techn

 

                     8.           

Gruca Aleksandra                     

Dr inż.        -  adiunkt

 

                     9.           

Jarnot Patryk

Mgr inż.     - doktorant

 

10. Kozielski Michał dr inż        - adiunkt  

11.     

Matyszok Paweł Mgr inż.     - doktorant  

                 12.           

Michalak Marcin                       

Dr inż.       -   adiunkt         

 

                 13.           

Ostaszewski Mateusz

Mgr inż.     -  doktorant

 

                 14.           

Piotrowska Agnieszka

Dr inż.        -  adiunkt

 

                 15.           

Samociuk Dominik

Mgr inż.     -  doktorant

 

                 16.           

Sikora Marek                             

Dr hab. prof. Pol. Śl.

 

                 17.           

Wójcicki Robert                        

Dr inż.        -  adiunkt

 

                 18.           

Wróbel Łukasz

Dr inż.        -  adiunkt

 

 

Zespół Urządzeń Informatyki

 

                         1.           

Kwiecień Andrzej                      

Prof. dr hab. inż.   –  kierownik zespołu

 

                         2.           

Brzoza Piotr                               

Mgr inż.        -  prac. inż. techn.

 

                         3.           

Caban Dariusz                           

Dr inż.           -  st. wykładowca

 

                         4.           

Cisek Aleksander                       

Mgr inż.        -  prac. inż. techn.

 

                         5.           

Cupek Rafał                               

Dr inż.           -  asystent

 

                         6.           

Domański Adam                        

Dr inż.           -  adiunkt

 

                         7.           

Flak Jarosław                             

Dr inż.           -  adiunkt

 

                         8.           

Gaj Piotr                                      

Dr inż.           -  adiunkt

 

                         9.           

Gładysz Małgorzata                   

                      -  prac. adm.

 

                     10.           

Herb Łukasz                               

Mgr inż.        -  doktorant   

 

                     11.           

Karbowiak Damian

Mgr inż.        -  doktorant

 

                 12.           

Maćkowski Michał                     

Dr inż.           -  adiunkt   

 

                 13.           

Marek Dariusz

Mgr inż.         - doktorant

 

                 14.           

Mielczarek Wojciech                  

Dr inż.           -  adiunkt

 

                 15.           

Smołka Ireneusz                          

Mgr inż.        -  doktorant

 

                 16.           

Stój Jacek                                     

Dr inż.           -  adiunkt

 

                 17.           

Szyguła Jakub

Mgr inż.        - doktorant

 

                 18.           

Wideł Stanisław                           

Dr inż.           -  st. wykładowca

 

                 19.           

Ziębiński Adam                            

Dr inż.           -  st. wykładowca

 

 

Zakład Oprogramowania

 

                  1.        

Deorowicz Sebastian                         

Prof. dr hab. inż.  -    kierownik zakładu

 

                  2.        

Czech Zbigniew                             

Prof. dr hab. inż.

 

                  3.        

Danek Agnieszka

Dr inż.           -  adiunkt

 

                  4.        

Debudaj-Grabysz Agnieszka          

Dr inż.           -  adiunkt

 

                  5.        

Długosz Maciej

Mgr inż.         -  doktorant

 

                  6.        

Dobosz Krzysztof                           

Dr inż.            -  adiunkt

 

                  7.        

Dyrek Adam

Mgr inż.         -  doktorant

 

                  8.        

Fabian Piotr                                    

Dr inż.            -  adiunkt

 

                  9.        

Dudzik Wojciech

Mgr inż.          - doktorant

 

                10.      

Gudyś Adam

Dr inż.            -  adiunkt  

 

                11.      

Jastrząb Tomasz                             

Mgr inż.          -  doktorant

 

                12.      

Kawulok Michał                             

Dr hab. inż.     -  adiunkt z hab.

 

                13.      

Kawulok Jolanta

Dr inż.             -  adiunkt         

 

                14.      

Kolano Michał                                

Dr inż.             -  adiunkt

 

                15.      

Kokot Marek

Mgr inż.          -  doktorant

 

                16.      

Kwiatkowski Grzegorz                  

Mgr inż.          -  doktorant

 

                17.      

Lach Jacek                                      

Dr inż.             -  adiunkt

 

                18.      

Myszor Dariusz                              

Dr inż.             -  adiunkt        

 

                19.      

Nalepa Jakub

Dr inż.             -  asystent ½ etatu

 

                20.      

Nurzyńska Karolina                       

Dr inż.             -  adiunkt

 

                21.      

Pawełczyk Krzysztof

Mgr inż.          -  doktorant

 

                22.      

Ribalta Pablo

Mgr inż.          - doktorant

 

                23.      

Sadowski Paweł                          

Mgr inż.          -  doktorant

 

                24.      

Simiński Krzysztof                     

Dr inż.             -  adiunkt

 

                25.      

Skórczyńska Aleksandra             

                         -  prac. adm. ½ etatu

 

                26.      

Starosolski Roman                      

Dr hab. inż.        -  adiunkt

 

                27.      

Sroczyński Piotr

Mgr inż.           -  doktorant

 

                28.      

Szedel Jacek                                

Dr inż.              -  adiunkt

 

                29.      

Ślusarczyk Helena

                          -  prac. adm. ½ etatu

 

                30.      

Walczak Maksym

Mgr inż.            -  doktorant

 

                31.      

Widuch Jacek                              

Dr inż.               -  adiunkt

 

 

Zespół  Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych

 

                  1.        

Tokarz Krzysztof                       

Dr inż.              -     kierownik zespołu

 

                  2.        

Antemijczuk  Oleg                    

Mgr inż.           -  wykładowca

 

                  3.        

Baron Grzegorz                         

Dr inż.              -  adiunkt

 

                  4.        

Cyran Krzysztof                        

Dr hab. inż. prof. Pol. Śl.

 

                  5.        

Czyż Ewelina                             

Mgr                   -  prac. adm.

 

                  6.        

Czekalski Piotr                          

Dr inż.           -  adiunkt

 

                  7.        

Drabik Gabriel                           

Dr inż.           -  adiunkt

 

                  8.        

Hupa Adam                               

Mgr inż.         - doktorant

 

                  9.        

Kuaban Godlove Suila

Mgr inż.          - doktorant

 

                10.      

Moroń Tomasz

Mgr inż.         - doktorant      

 

                11.      

Nosiadek Jarosław                     

Mgr                -  prac. inż. techn.

 

                12.      

Opara Adam                               

Dr inż.            -  asystent     

 

                13.      

Paduch Jarosław                        

Mgr inż.          -  st. wykładowca  

 

                14.      

Pochopień Bolesław                  

Prof. dr hab. inż.

 

                15.      

Stańczyk Urszula                       

Dr inż.             -  adiunkt

 

                16.      

Zieliński Bartłomiej                  

Dr hab. inż.     -  adiunkt z hab.

 

 

Administracja ogólna

 

                  1.        

Chałubiec Katarzyna                      

Mgr inż.  

 

                  2.        

Stech Danuta

Mgr inż.

 

                  3.        

Szczechura Magdalena                         

Mgr