Harmonogram referatów na Seminariach Instytutu Informatyki 2017/2018

Semestr I zimowy

LP

REFERUJĄCY

TEMAT

TERMIN

OSOBA

PROWADZĄCA

1

dr inż. Daniel Kostrzewa

ZTI

Zadania klasyfikacji i selekcji dla zbiorów danych o dużej liczbie atrybutów. BKM 2016

04.10.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

mgr inż. Krzysztof Pawełczyk

ZO

Algorytm memetyczny w zadaniu głębokiego uczenia sieci neuronowej. BKM 2016

2

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

ZGWISK

Wpływ klonalności nowotworu na przeżywalność pacjentów

11.10.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

3

dr hab. inż. Jerzy Respondek

ZTI

Niestandardowe algorytmy macierzowe ze szczególnym uwzględnieniem macierzy o strukturze specjalnej

18.10.2017

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

4

dr inż. Krzysztof Simiński

ZO

Systemy neuronowo-rozmyte – aktualny stan wiedzy

25.10.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

5

-------------------------

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1.11.2017

-------------------------

6

dr hab. inż. Krzysztof Cyran

ZMITAC

Interplay of autonomy and human supervision in controlling Telerescuer robot for inspecting underground terrains

8.11.2017

dr hab. inż.

Dariusz Mrozek

7

prof. Piotr Gawron

IITiS PAN Gliwice

Kwantowe ukryte modele Markowa oparte o macierze operacji przejść

15.11.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

8

mgr inż. Michał Sawicki

ZUI

Strojenie systemu USB do zastosowań multimedialnych

22.11.2017

dr inż. Krzysztof Tokarz

9

Politechnika Rzeszowska

prof. Leszek Trybus,

dr hab. inż.

Zbigniew Świder, prof. PRz, dr inż. Jan Sadolewski

dr inż. Andrzej Stec,

dr inż. Bartosz Trybus,

dr inż. Dariusz Rzońca,

 

Środowisko CPDev do programowania sterowników przemysłowych w językach normy PN-EN 61131-3

29.11.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Kwiecień

10

dr inż. Arkadiusz Biernacki

ZSIK

Analiza wydajności i metody poprawy usług wideo w Internecie

6.12.2017

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

11

 

dr inż. Aleksandra Gruca, ZSISK

Algorytmy i modele statystyczne dla celów analizy niskozłożonych fragmentów białkowych

13.12.2017

dr hab. inż. Dariusz Mrozek

prof. dr hab. inż. Andrzej Chydziński, ZSISK Wybrane problemy rozwoju sieci komputerowych i metod eksploracji danych, BK 2017

12

--------------------

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

20.12.2017

--------------------

13

----------------------

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12.2017-2.02.2018

----------------------

14

ZTI

Nowe metody analizy danych oraz technologie i narzędzia baz hurtowni danych,

BK 2017

3.01.2018

dr inż. Krzysztof Tokarz

ZGWISK

Nowe algorytmy symulacji komputerowych w zastosowaniach do grafiki, wizji komputerowej i bioinformatyki,

BK 2017

15

ZO

Rozwój metod tworzenia nowoczesnego oprogramowania systemowego i użytkowego,

BK 2017

10.01.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chydziński

mgr inż. Marek Drewniak,

ZTI

Analiza efektywności energetycznej procesów produkcji dyskretnej z wykorzystaniem wybranych metod eksploracji danych

16

ZUI

Zagadnienia współpracy urządzeń informatyki w środowiskach rozproszonych,

BK 2017

17.01.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz

 17

ZMITAC

Rozwój metod, technologii i narzędzi w systemach cyfrowych, wbudowanych, urządzeniach Internetu rzeczy oraz w systemach wykorzystujących inteligencję obliczeniową,

BK 2017

24.01.2018

prof. dr hab. inż.

Sebastian Deorowicz