Harmonogram referatów na Seminariach Zakładu Grafiki Wizji i Symulacji Komputerowej 2018/2019

LP

REFERUJĄCY

TEMAT

TERMIN

OSOBA

PROWADZĄCA

1

-----------------------

Spotkanie organizacyjne

03.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

2

dr Ewa Lach

Modele Markova w modelowaniu procesu kształcenia

10.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

3

mgr inż. Mateusz Kania

Mutacje somatyczne w regionach promotorowych dla pacjentów GBM

17.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

4

mgr inż. Marcin Paszkuta

24.10.2018

 dr inż. Agnieszka Szczęsna

5

mgr inż. Agnieszka Michalczuk


31.10.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

6

mgr inż. Wojciech Łabaj

 Analiza danych mi-RNA w egzosomach

07.11.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

7

mgr inż. Magdalena Pawlyta

 

14.11.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

8

dr inż. Przemysław Skurowski

Modele jakości obrazów cyfrowych

21.11.2018

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

9

dr inż. Agnieszka Szczęsna

Entropia w analizie danych ruchu

 28.11.2018 prof. dr hab. inż.
Andrzej Polański
 10

Konrad Duraj, Joanna Chwal
(Wydział Inżynierii Biomedycznej)

Klasyfikacja zmian stwardnienia rozsianego na obrazach MRI przy użyciu trójwymiarowej konwolucyjnej sieci neuronowej (CNN). Wykorzystywanie sztucznej inteligencji i modelowania w celach medycznych

 05.12.2018 prof. dr hab. inż.
Andrzej Polański

11

dr inż. Paweł Foszner

12.12.2018

prof. dr hab. inż.
Andrzej Polański

12

-----------------------

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

19.12.2018 ---------------------------
13

-----------------------

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 22.12.2018-01.01.2019  ---------------------------

14

dr inż. Katarzyna Harężlak

(ZTI)

Chaos w modelach ruchu oka

09.01.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

15

PBL

Prezentacja 'Project Based Learning'

16.01.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

16

SKNGWIGK

Koło naukowe

23.01.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

17

-----------------------

SESJA i PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA

 26.01.2019-25.02.2019

 ---------------------------

18

dr inż. Marek Sawerwain

(Uniwersytet Zielonogórski)

 Wybrane zagadnienia transferu informacji w systemach informatyki kwantowej

27.02.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

19

dr hab. inż.

Adam Świtoński

Nowe metody analizy danych ruchu 06.03.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

20 mgr inż. Kamil Wereszczyński   13.03.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

21 prof. dr hab. inż. Andrzej Polański  Sterowanie podwójnym wahadłem 20.03.2019

dr inż. Agnieszka Szczęsna

22 Sebastian Gasch Rozszerzona rzeczywistość w nadzorze urządzeń trakcji 27.03.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

23 mgr inż. Agnieszka Michalczuk   03.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

24 mgr inż. Mateusz Kania   10.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański

25 ----------------------- WAKACJE WIOSENNE 18.04.2019-24.04.2019  ---------------------------
26 dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński Optymalizacja parametrów protokołu transmisji w warstwie liniowej sieci komputerowej   24.04.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

27 ----------------------- ŚWIĘTO PRACY 01.05.2019 ---------------------------
28 mgr inż. Wojciech Łabaj 08.05.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

29 ----------------------- DZIEŃ SPORTU  15.05.2019 --------------------------- 
30 dr inż. Damian Pęszor Odzyskiwanie modelu świata z tekstów pisanych   22.05.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

31 dr inż. Paweł Foszner   29.05.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

32 mgr inż. Magdalena Pawlyta   05.06.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

33 dr Ewa Lach   12.06.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański 

34 dr inż. Agnieszka Szczęsna   19.06.2019

prof. dr hab. inż.

Andrzej Polański